برنامه یاد بعضی نفرات
 
به هنرمندی فریبرز فرهنگ مهر و با همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده
با دغدغه حمایت از فعالانِ موسیقی و جهت اشتراک‌گذاری هنر فاخرامید نیک‌بین | موسیقی ما