برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آوانگاری سیامک جهانگیری و سهیل قدمی
با تکنیک‌های ناشی از ترکیبات اصوات الکترونیک و بداهه‌نوازی نوشته شده
با آثاری از مهرداد پاکباز، هوشیار خیام، آیدین صمیمی مفخم و ...
توسط انتشارات ماهور و با تنظیمِ «مهرنوش ذوالفقاری»
توسط انتشارات ماهور و برای استفاده‌ی هنرجویان
به آهنگسازی محمد عشقی و المیرا مردانه و با خوانندگی حسین علیشاپورماهور | موسیقی ما