برنامه یاد بعضی نفرات
 
قطعه «سبوی تشنه» به خوانندگی سالار عقیلی بررسی می‌شودبا کاروان شعر و موسیقی | موسیقی ما