برنامه یاد بعضی نفرات
 
در کانون ادبی زمستان از «محمد سریر» تقدیر شد
مراسم گرامی‌داشت محمدرضا شجریان با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد
نوازنده‌ای که هنرش را برای گذران معاش خفیف و خوار نکردشمس لنگرودی | موسیقی ما