برنامه یاد بعضی نفرات
 
تحریرهای لطیف و زیروبم‌های متموّج و پُرترنمِ خواننده‌ی یکتا
نوازنده‌ای که زندگی‌اش با تصاعد هندسی گذشت
آهنگ‌سازی که نبوغ موسیقی را با درک و احساسی ناب از عشق و زندگی درآمیخت
او گله‌های ما را شنید و گله‌هایش را با خود برد
درباره‌ی خواننده‌ای که جاز نخواند؛ اما برای مردمِ وطنش برای همیشه سلطان جاز است
درباره‌ی «نعمت نفتی»، خواننده‌ای که شرجی دریا را با خودش به تهران آورد
مردی که رسالتِ بزرگی در موسیقی ایران داشت
آهنگ‌ساز و نوازنده‌ای که پیش‌روی بسیاری شد و هیچ‌کس به گردِ پایش هم نرسیدند
درباره‌ی شاعری آزادی‌خواه که هیچ‌چیز برایش گران‌بهاتر از وطن نبود
نوازنده‌ای که به مکتب سنتورنوازی هویت بخشید
خواننده‌ای که می‌گفت نمی‌تواند زیر سایه‌ی سر نیزه ترانه‌ی عاشقانه بخواند
نوازنده‌ای که هنرش را برای گذران معاش خفیف و خوار نکردیاد بعضی نفرات | موسیقی ما