باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
با پدید آوردن فرصت و امکان شناسایی نخبگان جوان
زیر نظر استادان طراز اول و پس از بررسی‌های لازم جهت انتخاب نهایی هنرجویانآهنگ‌سازی | موسیقی ما