برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور کامبیز روشن روان، محمد رضا فیاض، فردین خلعتبری، علی اکبر قربانی و مانی جعفرزادهمحمد رضا فیاض | موسیقی ما