برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
خواننده‌ی مشهور رونمایی آلبوم خود را با صورت باندپیچی انجام دادد ویکند | موسیقی ما