برنامه یاد بعضی نفرات
 
19 شهریور در فرهنگسرای نیاوران
برنامه‌ای که «افشین یداللهی» نتوانست در آن حضور پیدا کند؛
زیر نظر پروفسور «هاروتیون آرزمونیان» رهبر دائم اپرای ملی ایروان
چکناواریان آخرین شب اجرایش را جمعه به صحنه می‌بردارمنستان | موسیقی ما