باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
واکنش خواننده پاپ به انتقاد هوادارانشابراهیم حامدی (ابی) | موسیقی ما