برنامه یاد بعضی نفرات
 
دومین تک آهنگ از آلبومی الکتروآکوستیک
انتشار آلبوم وصال علوی با «قصه» آغاز شدوصال علوی | موسیقی ما