برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با لباسِ سیاه به احترام آسیب‌دیدگان پرواز اوکراین و سیل‌زدگانِ سیستان
با رهبری آقاوردی پاشایف و نوازندگی مازیار ظهیرالدینیآقاوردی پاشایف | موسیقی ما