برنامه یاد بعضی نفرات
 
تاریخ جدید کنسرت و رونمایی اولین آلبوم گروه «ضرب و فوت» اعلام شدلانژ | موسیقی ما