برنامه یاد بعضی نفرات
 
در پی حضور این هنرمند در برنامه‌ی «شب موسیقی» صورت گرفت
با کارشناسی «رضا مهدوی» و حضورِ مهدی امین فروغیشبکه چهار | موسیقی ما