برنامه یاد بعضی نفرات
 
فصل جدید برنامه «سه‌شنبه‌ها با موسیقی» از اول بهمن آغاز می‌شود و تا پایان فصل زمستان ادامه دارد
به همت شهرکتاب الف برگزار شد:شهرکتاب | موسیقی ما