برنامه یاد بعضی نفرات
 
با تکنوازی زمان خیری و دو نوازی کامبیز گنجه‌ای و قاسم رحیم زاده
با پژوهش و بازسازی و اجرای «زمان خیری» و تمبک «محمدرضا شرایلی»زمان خیری | موسیقی ما