برنامه یاد بعضی نفرات
 
«گل نبات عطایی» در 58 سالگی درگذشتگل نبات عطایی | موسیقی ما