برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگ‌سازی «حسام ناصری» و پنج قطعه‌ی جدید
خواننده سرشناس از برگزاری کنسرت‌های تهران در دی‌ماه صرف نظر کرد
برای آهنگ «رویا»‌ با آهنگسازی «احسان مطوری»
نگاهی آماری به کنسرت‌ِ جدید «علیرضا قربانی»
علیرضا قربانی کنسرت پروژه «با من بخوان» را برگزار کردبا من بخوان | موسیقی ما