برنامه یاد بعضی نفرات
 
کنکاشی درباره اینکه آیا ترانه فارسی افول کرده است؟
آنتی‌تزی برای نقد سرپاییِ سازش‌گرانه ترانهحسین قلی پور | موسیقی ما