برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور محسن رجب‌پور و امیرعباس ستایشگر
با حضور پیمان سلطانی و هوشنگ فراهانی صورت می‌گیرد
با حضور وارطان ساهاکیان و آندره گالستیان در برنامه «شب موسیقی» صورت می‌گیرد
با اجرای «رضا مهدوی» و حضور «مجید کیانی» و «محمدعلی مراتی»
با اجرای «رضا مهدوی» صورت می‌گیرد
با کارشناسی «رضا مهدوی» و حضورِ مهدی امین فروغی
در برنامه «شب‌های هنر» با اجرای «رضا مهدوی»شب موسیقی | موسیقی ما