برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور مسئولین و مدیران موسیقی و وزارت ارشاد صورت گرفت
علی ترابی مهمان ویژه اجرای «فیروزه نوایی» و «لیلا رمضان» در نخستین شب جشن «صدسالگی هنرستان موسیقی تهران»
با حضور امیر اشرف آریان‌پور، حسن ریاحی و مجید انتظامیهنرستان موسیقی تهران | موسیقی ما