برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور امیر اشرف آریان‌پور، حسن ریاحی و مجید انتظامی
معاون امور هنری با موسیقی‌دان پیشکوست دیدار کردامیر اشرف آریان پور | موسیقی ما