برنامه یاد بعضی نفرات
 
با رویکرد موسیقی‌شناسی و تجلیل از «عثمان محمدپرست» برنامه خنیاگران سرزمین مادری برگزار شد
نشست خبری «خنیاگران سرزمین مادری» برگزار شدخنیاگران سرزمین مادری | موسیقی ما