برنامه یاد بعضی نفرات
 
گزارشی از اقدامی غیراخلاقی در مورد ترانه مکرم، نرگس جعفری و پرسا مقدس در تلگرام
از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛
با همکاری ترانه مکرم، پیام هوشمند، محمد کاظمی و...؛
صادق نورانی
توسط شرکت هنرمندان خاک جنوب و پخش آسیا؛
محمد احمدوند
با اهالی موسیقی در مسیر جام جهانی برزیل – 1
پرونده ای برای آلبوم حباب - 2
ترانه مکرم در گفت‌و‌گو با موسیقی ما:ترانه مکرم | موسیقی ما