برنامه یاد بعضی نفرات
 
خالق موسیقی سریال «خانه سبز» از موسیقی‌اش در مجموعه نوروزی «هیأت مدیره» می‌گویدسریال هیات مدیره | موسیقی ما