برنامه یاد بعضی نفرات
 
درباره موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی
فرصتی که پاندمی اخیر به ناگزیر در اختیار ما گذاشته است
چهارم بهمن در فرهنگسرای نیاورانآیدا امیری مقدم | موسیقی ما