برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در نشست خبری مدیر سازمان هنری – رسانه‌ای اوج مطرح شد
فردا در کنار پیرغلامان آستان سیدالشهدا و یادگاران اساتید فقید این عرصه آسمانیسازمان اوج | موسیقی ما