برنامه یاد بعضی نفرات
 
از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
با حضور مسئولین و مدیران موسیقی و وزارت ارشاد صورت گرفت
با حضور امیر اشرف آریان‌پور، حسن ریاحی و مجید انتظامی
از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پس از اجرای ارکستر ملی در ساری عنوان شداحد جاودانی | موسیقی ما