برنامه یاد بعضی نفرات
 
با انتخاب بهداد بابایی، احسان ذبیحی فر، محمدرضا چراغعلی و ...
در هشتیمن محفل شعر «قرار» مطرح شدمرتضی امیری اسفندقه | موسیقی ما