برنامه یاد بعضی نفرات
 
اولین گفت‌وگوی مفصل تنظیم‌کننده پرطرفدار این روزها و عضو اصلی «هوروش‌بند» (باز نشر)مهدی آذر | موسیقی ما