برنامه یاد بعضی نفرات
 
واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
تأکید بر لزوم پرداخت حق بیمه کسانی که فیش سه ماهه اول را صادر کرده‌اند
یادداشتی به بهانه تأخیر در تحقق وعده پرداخت حق بیمه هنرمندانبیمه | موسیقی ما