برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگ‌سازی «علیرضا افکاری» و کارگردانی «فرید ناصری»‌فرید ناصری | موسیقی ما