برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
داور جشنواره‌ی موسیقی جوان از این رویداد می‌گوید
بخش دستگاهی جشنواره‌ی موسیقی جوانان با سنتورنوازان پایان یافت
در سومین روز جشنواره ملی موسیقی جوان مطرح شد
با کوشش مینا افتاده و تنظیم رامتین نظری‌جومینا افتاده | موسیقی ما