برنامه یاد بعضی نفرات
 
«موسیقی ما» بررسی می‌کند؛ دلایل عدم ظهور ستاره جدید در موسیقی ایرانی - 2
موسیقی ما بررسی می‌کند؛ دلایل عدم ظهور ستاره جدید در موسیقی ایرانی - 1پرونده عدم ظهور ستاره جدید در موسیقی ایرانی | موسیقی ما