برنامه یاد بعضی نفرات
 
مروری بر چهره‌های سرشناس موسیقی افغانستان در عرصه بین‌المللی
دربرنامه‌ی نواهنگ و با داوری محمدرضا چراغعلی، امیر تاجیک و مهرداد هویدا
بعد از تجربه اجرا با هنرمندان ترکیه صورت می‌گیرد
10 دی و در چهاردهمین نشست پژوهشی بررسی می‌شودموسیقی افغانستان | موسیقی ما