برنامه یاد بعضی نفرات
 
سرانجام با ارسال فایل صوتی سخنرانی
باب دیلن دیشب هنگام دریافت جایزه‌ی نوبل ادبیات چه گفت؟
دریافت جایزه امسال، سخن‌رانی سال آینده
برنده جایزه ادبیات نوبل سرانجام به تماس این آکادمی پاسخ دادنوبل | موسیقی ما