برنامه یاد بعضی نفرات
 
بخش موسیقی جشن حافظ خرداد 1401 برگزار می‌شود
با همراهی شهلا میلانی و شهروز حقی
با حضور امیر اشرف آریان‌پور، حسن ریاحی و مجید انتظامیشهلا میلانی | موسیقی ما