باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
یادداشت این هنرمند برای نخستین آلبوم رسمی «سپنتا خدایاری»؛مجید رضازاده | موسیقی ما