بنیاد کودک
با حضور میلاد درخشانی به عنوان نوازنده و خواننده مهمانوحید لشکری | موسیقی ما