باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آموزش در خصوص مباحث تنظیم، میکس و مسترینگسهیل شمس | موسیقی ما