برنامه یاد بعضی نفرات
 
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عنوان شد
توضیحات سخنگوی قوه‌ی قضاییه درباره‌ی لغو کنسرت‌هامحسنی اژه ای | موسیقی ما