برنامه یاد بعضی نفرات
 
نهمین قسمت پادکست رادیو موسیقی ما را از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛
آخرین برنامه این پادکست رادیویی در خردادماه؛
چالشی برای رخدادهای موسیقی در هفته‌ای که گذشت؛
اولین قسمت این برنامه را بشنوید و دانلود کنید؛رادیو موسیقی ما | موسیقی ما