برنامه یاد بعضی نفرات
 
پس از ده‌ها همکاری موفق با چهره‌های سرشناس
پس از برگزاری اجرای نهم این ماه در سالن میلاد نمایشگاههوروش | موسیقی ما