برنامه یاد بعضی نفرات
 
توسط انجمن موسیقی ایران با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و حمایت دفتر موسیقی
با همکاری انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با تکیه بر اجرای آثار با کلام مبتنی بر منظومه‌های تغزلی
ارسال پرونده تا 10 شهريور؛نواحی | موسیقی ما