برنامه یاد بعضی نفرات
 
توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
طی مراسمی از خالق سرود انقلابی «خمینی ای امام» تجلیل می‌شودحمید شاهنگیان | موسیقی ما