نصرت فاتح علی خان
خواننده
Nosrat Fatehali Khan
تک قطعه‌ها 
[ همایون شجریان ], [ نصرت فاتح علی خان ]دانلود نصرت فاتح علی خان | موسیقی ما