علینقی وزیری
آهنگساز
Alinaghi Vaziri
ویدیو‌ها 
[ یاد بعضی نفرات ], [ علینقی وزیری ], [ امیرحسین رستمی ], [ سایت موسیقی ما ]دانلود علینقی وزیری | موسیقی ما