علی جویا
خواننده
Ali Jooya
تک قطعه‌ها 
[ علی جویا ], [ سعید پورسعید ]دانلود علی جویا | موسیقی ما