وحید طاهرخانی
آثار این هنرمند 
[ سینا سرلک ]
[ فریدون آسرایی ]
[ علیرضا قربانی ]
[ علی زند وکیلی ]
[ علی زند وکیلی ]
[ علی زند وکیلی ]
[ علی زند وکیلی ]
[ مهران مستی ]
[ مسعود منصوری ]
[ فرهاد قربانی ]
[ مهران مستی ]دانلود وحید طاهرخانی | موسیقی ما