برنامه یاد بعضی نفرات
 
بی نام محسن چاوشی
4.595835

امتیاز : 91.9/100
تعداد رأی: 1393
( امتیاز : 91.9/100 - 1393 رأی)
(1393 رأی)

خراسانیات محمدرضا شجریان
4.21795

امتیاز : 84.4/100
تعداد رأی: 312
( امتیاز : 84.4/100 - 312 رأی)
(312 رأی)

شهر خاموش
4.173655

امتیاز : 83.5/100
تعداد رأی: 167
( امتیاز : 83.5/100 - 167 رأی)
(167 رأی)

افسانه چشم هایت علیرضا قربانی، همایون شجریان
3.596155

امتیاز : 71.9/100
تعداد رأی: 52
( امتیاز : 71.9/100 - 52 رأی)
(52 رأی)

اینجا چراغی روشن است مرتضی یگانه راد
3.5123

امتیاز : 70.2/100
تعداد رأی: 3699
( امتیاز : 70.2/100 - 3699 رأی)
(3699 رأی)

جالبوت محمدعلی ذاکری قشمی
3.479165

امتیاز : 69.6/100
تعداد رأی: 48
( امتیاز : 69.6/100 - 48 رأی)
(48 رأی)

فرشته زمینی حامد هاکان
3.38158

امتیاز : 67.6/100
تعداد رأی: 76
( امتیاز : 67.6/100 - 76 رأی)
(76 رأی)

موسیقی حماسی و آئینی مازندران ابوالحسن خوشرو
3.30851

امتیاز : 66.2/100
تعداد رأی: 94
( امتیاز : 66.2/100 - 94 رأی)
(94 رأی)

به من فرار کن محمدرضا علیمردانی
3.092785

امتیاز : 61.9/100
تعداد رأی: 97
( امتیاز : 61.9/100 - 97 رأی)
(97 رأی)

و عشق آمد سالار عقیلی
2.774195

امتیاز : 55.5/100
تعداد رأی: 62
( امتیاز : 55.5/100 - 62 رأی)
(62 رأی)
آلبوم ها | موسیقی ما